Základní poučky Krav Maga

22330723 1524537477626996 1340301505 n
- Vyhýbejte se zranění – pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně byste měl(a) vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně. Krav maga preferuje především techniky obranné.
- Techniky krav maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
- Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
- Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter své obranné reakce a odhadněte sílu, jež je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvarování se zbytečných, resp. zbytečně těžkých zranění).
- Útočte přesně na citlivá a zranitelná místa, abyste získal(a) nad protivníkem rychle převahu.
- Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
- Krav maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.
- Základní pravidla pro trénink: od osvojení jednotlivých technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.